Prototypová výroba

Prototypová výroba

Vysoké nároky na inovace a zvyšování efektivity požadují po konstruktérech nová řešení, což ovšem může znamenat značné riziko paradoxně horšího výsledku při chybném výpočtu či simulaci. Před spuštěním sériové výroby lze otestovat pilotní vzorky a až v případě shodných výsledků se zadáním nastává fáze spuštění sériové výroby.

Při fázi prototypové výroby vychází společnost C.S.O. maximálně vstříc svým zákazníkům zejména velmi krátkým dodacím termínem. Jinými slovy od dodání zadání zákazník dostává pilotní produkty v řádech několika dnů v závislosti na náročnosti výrobků, na případné potřebě speciálních nástrojů, na nutnosti vypracovat FAI atd.