Dotační tituly

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu Potenciál – Výzva I.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000552

Název projektu: C.S.O., spol. s r.o. – Prototypová dílna

Termín řešení projektu: 6/2015 – 6/2018

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu Rozvoj – Výzva III.

Číslo projektu: 2.2 RV03/2134

Název projektu: Rozvoj společnosti C.S.O., spol. s r.o.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu ICT v podnicích – VÝZVA III.

Číslo projektu: 2.2 ITP03/224

Název projektu: Přechod na komplexní informační systém

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu POVEZ II

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Termín realizace projektu: 9/2016

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu VÝZVA 097

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011953

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy C.S.O. spol. s r.o. II

Termín realizace projektu: 11/2019 – 11/2021

ZAVÁDĚNÍ GENDEROVÝCH OPATŘENÍ DO FIREMNÍ PRAXE

Nastavení genderových cílů a priorit firmy

  1. Udržení vysokého standardu kvality produktů a nabízených služeb
  2. Péče o vyvážený pracovní a osobní život zaměstnanců a zaměstnankyň
  3. Vytvářet motivující a příjemné prostředí pro zaměstnance a zaměstnankyně
  4. Vytvoření nové strategie pro vnitrofiremní komunikaci
  5. Vytvoření podmínek pro flexibilní formy práce
  6. Nastavení řízení diversitních týmů ve firmě
  7. Vytvoření Etického kodexu jako závazného dokumentu pro nastavení genderově korektního chování ve firmě
  8. Stanovit základní směry vzdělávání a rozvoje žen při přípravě na jejich budoucí manažerské pozice

Zavádění genderových opatření do firemní praxe

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009400