Asembláž

Asembláž

Ve firmě C.S.O. lze najít samostatné oddělení montážních operací, kde tvoříme z jednotlivých součástek výrobní celky. Kromě nejběžnější montáže pomocí šroubů dále využívá C.S.O. dále nýtování či lepení. Postupně se zde zaimplementovala i metoda výroby nerozebiretalných sestav pomocí tekutého dusíku a průmyslové trouby. Výrobní tolerance jsou navrženy tak, že při dosažení teplotních podmínek prostředí (myšleno chlad dusíku minus 180°C a teplota plus 250°C v peci) lze obě součástky na sebe volně vložit a po vyrovnání teplot se celek chová, jakoby byl vyroben z jednoho kusu.

Jelikož se nýtování a lepení považuje za speciální proces, existují dokumentované procedury speciálních procesů včetně laboratorních výsledků po simulaci OK spoj a NOK spoj.

Kromě výše uvedených operací také v C.S.O. běžně probíhá vkládání Helicoil vložek, různých konektorů atd. Naprostá většina těchto celků putuje dál do externích lakoven – a to jak práškových, tak i mokrých.