Značení inkoustem

Značení inkoustem

Popis inkoustem znamená výhodné řešení v oblasti průmyslového značení a kódování. Jedná se o bezkontaktní způsob označování nástřikem inkoustu přímo na výrobek. Při inkjet tisku se používá nepřetržitý  inkoustový paprsek, který vzniká v inkoustovém systému ředěním inkoustu pomocí ředidla. Tímto paprskem dochází k nástřiku elektricky nabitých kapiček inkoustu, které vytvoří požadovaný znak či tvar. Kapky jsou velmi drobné a umožňují miniaturní písmo.