Mise a vize

Mise

Společnost C.S.O., spol. s r.o. se stala dlouhodobým partnerem mnoha významných firem po celém světě z různých segmentů průmyslu, kteří vyhledávají stabilitu, spolehlivost, angažovanost a efektivitu. Řídíme se pravidlem, že jednoduché cesty většinou nikam nevedou a ve všech úskalích spatřujeme možnost stát se silnějšími a zkušenějšími profesionály. Klademe si za cíl řídit se win/win strategií a komunikovat se svými zákazníky korektním způsobem. Vedení společnosti plně akceptuje rčení: chtěj od sebe víc než od tebe chtějí ostatní. Jsme přesvědčeni o tom, že pouze ti, kteří vidí v problémech možnost být v budoucnu silnější, mají reálnou šanci prosadit se na trhu a dlouhodobě udržet úspěšnou pozici před konkurencí. Poslání naší společnosti spočívá v nastavení interních procesů tak, aby zákazník za všech okolností obdržel výrobky ve shodě se zadáním a mnohdy i v mimořádných termínech, protože úspěch našich zákazníků znamená i úspěch pro společnost C.S.O. Nezáleží na tom, z čeho zákazník potřebuje součástku vyrobit. Nezáleží na lhůtě dodání, ať už se zdá jakkoli nerelevantní. Uděláme maximum proto, aby byl zákazník spokojený ve všech aspektech naší činnosti.

Vize

Naše vize spočívá v kontinuálním budování silné organizace z pohledu ekonomiky, efektivity, stupně technologické vybavenosti a zejména firemní kultury proto, aby naše komponenty mohly být použity do nejnáročnějších a nejvyspělejších aplikací. Pochopili jsme, že jedině smysl pro perfekcionalismus na všech úrovních společnosti garantuje dosažení vysokých očekávání zákazníků. Před lety jsme začínali s výrobky pro letecký průmysl a čelili jsme výzvě, jak nastavit procesy pro dosažení ultra přesných komponent a jak dlouhodobě udržet vysokou kvality výrobků. Postupně jsme rigorózní nástroje typu FMEA začali brát jako užitečný nástroj garantující vysokou kvalitu. Obohatili jsme výstupy z FMEA o Poka Yoke, které dále eliminuje rizika. Implementujeme prvky Industry 4.0 v režimu PDCA, abychom mohli nabídnout zákazníkům vždy to nejefektivnější řešení.

 

Naše výrobky a jejich výsledné aplikace, které byly před dvaceti lety pevně spjaty se Zemí, se čím dále více posunuly do systémů, jejichž provoz probíhá v atmosféře, a v budoucích letech bychom chtěli stále více našich komponent spatřovat v kosmických projektech.