Kosmické projekty

Kosmické projekty

Defektoskopicky náročná procedura vstupních polotovarů není jediný hi-tec krok v celém řetězci výrobních operací pro vesmírné programy typu Ariane 5. Přistupujeme s velkým respektem k jednotlivým zakázkám s vědomím, že i sebemenší odchylka výrobků může mít fatální důsledky s milionovými ekonomickými dopady.

Firma C.S.O. měla tu čest se podílet i na projektu J-Boom, což byl program vědeckého satelitu odeslaného k Jupiteru. Firma C.S.O. se podílela na výrobě titanových dílů, na nichž byla upnuta ramena v celkové délce 3,5 m. Úkolem satelitu bylo měření magnetického pole Jupiteru.