O nás

Společnost C.S.O.

C.S.O. spol. s r.o. pracuje na trhu již více než dvacet let v oblasti výroby vysoce přesných mechanických komponent zejména z hliníkových slitin pomocí nejmodernějšího hardwarového i softwarového vybavení.

Management a kvalita

Systém managementu řízení kvality je nastaven a řízen dle směrnic AS9100. Vedení firmy přistupuje zodpovědně k procesu kontinuálního zlepšování procesů, motivuje své zaměstnance ke kvalitně provedené práci s cílem dodávat výrobky či služby v naprosté shodě se zadáním. Management firmy věnuje velkou pozornost investičním záměrům k dlouhodobému zajištění nejvyšší technologické úrovně společnosti pro dosažení jak přesnosti svých komponent, tak i efektivity z ekonomického hlediska.

Vzdělávání

CSO zajišťuje pro své zaměstnance kontinuální vzdělávání. Tím společnost dosahuje vyšší kvality výroby a produktivity našich pracovníků, což se projevuje i na spokojenosti našich zákazníků.

Subscribe newsletter