Historie společnosti C.S.O.

Přesná výroba pomocí CNC frézovacích a CNC soustružnických center

Firma byla založena v roce 1992. O dva roky později došlo k výstavbě první výrobní budovy ve Starém Městě, kde se společnost nachází dodnes. Původní počet 2 zaměstnanců se změnil, firma má nyní 125 členný tým specialistů v úsecích: výrobní, technický, obchodní a kvality. Od roku 1998 nastává zlomový okamžik příchodem prvního počítačem řízeného frézovacího stroje, v důsledku něhož je společnost stále více zaměřena na výrobu velmi přesných komponent pomocí CNC frézovacích a CNC soustružnických center. Běžně dosahované tolerance rozměrů třískovým obráběním korelují s náročnějšími požadavky nejen leteckého průmyslu s tolerančním polem v jednotkách tisícin milimetru.

Minoritní část výroby produkuje celky zámečnického charakteru. Současné technologické možnosti nejmodernějšího vybavení C.S.O. spol. s r.o. jsou připraveny plně pokrýt nejnáročnější potřeby zákazníků různých průmyslových odvětví – primárně potřeby leteckého průmyslu překračující území České republiky, ale také komponenty plastikářského průmyslu, telekomunikační techniky atd. Management firmy vytváří podmínky kontinuálními investicemi do technologií k výrobě stále komplexnějších produktů v zejména západoevropských destinacích, ale nedochází k podcenění systému managementu kvality s cílem PPM do 500 a OTD 95%+ v případě již ověřených sériových výrob.

 

Produkty jsou dále schválenými a pravidelně monitorovanými dodavateli zpracovány dle specifikace tepelně, povrchově atd. Systém managementu kvality ISO9001:2000 získán v r. 2003 byl rozšířen certifikací podle AS9100C v r. 2013 společností Lloyd. Veškeré procesy podporuje a monitoruje ERP systém QI implementovaný na výrobní charakter společnosti C.S.O. spol. s r.o.