Grant titles

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu Potenciál – Výzva I.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000552

Název projektu: C.S.O., spol. s r.o. – Prototypová dílna

Termín řešení projektu: 6/2015 – 6/2018

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu Rozvoj – Výzva III.

Číslo projektu: 2.2 RV03/2134

Název projektu: Rozvoj společnosti C.S.O., spol. s r.o.

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu ICT v podnicích – VÝZVA III.

Číslo projektu: 2.2 ITP03/224

Název projektu: Přechod na komplexní informační systém

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu POVEZ II

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Termín realizace projektu: 9/2016

 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

Poskytnutá dotace v souladu s cíli programu VÝZVA 097

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011953

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy C.S.O. spol. s r.o. II

Termín realizace projektu: 11/2019 – 11/2021

ZAVÁDĚNÍ GENDEROVÝCH OPATŘENÍ DO FIREMNÍ PRAXE

Nastavení genderových cílů a priorit firmy

  1. Udržení vysokého standardu kvality produktů a nabízených služeb
  2. Péče o vyvážený pracovní a osobní život zaměstnanců a zaměstnankyň
  3. Vytvářet motivující a příjemné prostředí pro zaměstnance a zaměstnankyně
  4. Vytvoření nové strategie pro vnitrofiremní komunikaci
  5. Vytvoření podmínek pro flexibilní formy práce
  6. Nastavení řízení diversitních týmů ve firmě
  7. Vytvoření Etického kodexu jako závazného dokumentu pro nastavení genderově korektního chování ve firmě
  8. Stanovit základní směry vzdělávání a rozvoje žen při přípravě na jejich budoucí manažerské pozice

Zavádění genderových opatření do firemní praxe

CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009400

VÝVOJ NOVÉHO MODELU ZÁVODNÍ SAJDKÁRY PRO C.S.O., SPOL. S.R.O., REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023688 – INOVAČNÍ VOUCHERY VI.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výpočtová a experimentální podpora při vývoji prototypu nového modelu okruhové závodní sajdkáry kategorie F2, o kterou projevila zájem celá řada závodníků po Střední a Západní Evropě. Velkou výhodou je především nižší cena a lehčí konstrukce při srovnatelné kvalitě s konkurencí.

 

VÝVOJ MOTORU PRO POHON MOTOKROSOVÉ SAJDKÁRY, REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023971 – INOVAČNÍ VOUCHERY VI.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj motoru pro pohon motokrosové sajdkáry“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0023971, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu společnosti C.S.O., spol. s.r.o. je výpočtová a experimentální podpora při vývoji prototypu dvoudobého jednoválcového motoru pro pohon motokrosové sajdkáry. Na základě výpočetních dat bude proveden konstrukční návrh a budou vydána doporučení pro stavbu prototypu motoru. Součástí návrhu jsou pevnostní výpočty dílčích částí motoru.

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI C.S.O. SPOL. S.R.O., REG. Č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024065 – TECHNOLOGIE XIII

je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je realizace digitalizace procesů společnosti C.S.O. spol .s.r.o., jejichž hlavním cílem je rozšíření stávajícího propojení technologií o další stroje, oblasti a způsoby využití, které dosud nebyly plně digitalizovány a zapojeny.

 

Dotační projekt FX04030074_3340 „Digitalizace a automatizace přípravy nástřihů pro výrobu kompozitních konstrukcí“

Společnost C.S.O., spol. s r.o. realizuje projekt č. CZ.31.4.0/0.0/0.0/22_017/0003340 v rámci čtvrté veřejné soutěže The Country for the Future za finanční podpory EU (Národní plán obnovy). Název projektu: Digitalizace a automatizace přípravy nástřihů pro výrobu kompozitních konstrukcí.

Cílem projektu je zásadně inovovat výrobní postup přípravy kompozitních komponent prostřednictvím nahrazení ruční přípravy nástřihů plně automatizovaným a digitalizovaným procesem návrhu a tvorby nástřihů. Nový výrobní postup umožní rychlejší, efektivnější, přesnější a úspornější přípravu nástřihů, které budou nově připravovány podle digitálních výkresů a vybaveny digitálním znakem pro přesnější a bezpečnější návaznou výrobu a logistiku řízenou online.

Projekt podporuje financování osobních nákladů souvisejícími s realizací inovací postupu, nákladů na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, nákladů na materiál a cestovné, režijní náklady a investiční a neinvestiční výdaje v režimu de minimis.