Ethics policy

ETICKÝ KODEX

 

 1. Zákazník na prvním místě
 2. Povinnost upřímného jednání se zákazníky
 3. Ochrana práv, informací a majetku zákazníků
 4. Přesnost vedení účetnictví, finančních transakcí a úhrad
 5. Etické jednání
 6. Realizace cílů společnosti a řádné plnění úkolů
 7. Respektování zaměstnanců, zdokonalování jejich dovedností a spravedlivého zacházení
 8. Zákaz sexuálního obtěžování na pracovišti
 9. Záruka rovných příležitostí
 10. Spravedlivé transakce s třetími stranami
 11. Zákaz nezákonných darů
 12. Vzájemný rozvoj
 13. Úcta a zdvořilý přístup dodavatelům
 14. Dodržování právních předpisů
 15. Ochrana životního prostředí

 

Zkrácená verze Etického kodexu, který byl vytvořen v rámci projektu Zavádění genderových opatření do firemní praxe. Plná verze je přístupná zaměstnancům a obchodním partnerům C.S.O. spol. s r.o